หมา กัด ฟกช้ำ

โสน ผ กสม นไพรแก พ ษร อน พ ษไข ข บป สสาวะ และพ ษแมลงก ดต อย ปล กผ ก สม นไพร ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ

โสน ผ กสม นไพรแก พ ษร อน พ ษไข ข บป สสาวะ และพ ษแมลงก ดต อย ปล กผ ก สม นไพร ผล ตภ ณฑ เพ อส ขภาพ

อ อยแดง อ อยดำ อ อยขม กะท ฯลฯ แก ร อนในกระหายน ำ น าอ อยม รสหวาน ค ณสมบ ต เย น แก ร อนในกระหายน า แก ไอ ข บป สสาวะ แก พ ษเหล าเหมาะสำหร บผ ป วยท ม อาการ ไม

อ อยแดง อ อยดำ อ อยขม กะท ฯลฯ แก ร อนในกระหายน ำ น าอ อยม รสหวาน ค ณสมบ ต เย น แก ร อนในกระหายน า แก ไอ ข บป สสาวะ แก พ ษเหล าเหมาะสำหร บผ ป วยท ม อาการ ไม

Source : pinterest.com